ADA
Facebook
Twitter
WhatsApp

 

S.S. ADA Eğitim Kooperatifi, olağanüstü hal döneminde yayınlanan KHK’lar ile çok sayıda barış akademisyeninin üniversitedeki görevlerinden çıkarılmalarını takiben 2017 yılı başında bir araya gelen akademisyenler tarafından oluşturulan Ankara Dayanışma Akademisi’ni (ADA) kurumsal bir zemine kavuşturmak için 2018 yılının Ocak ayında kuruldu. Ankara Dayanışma Akademisi’nin (ADA) yürütmekte olduğu açık dersler, seminerler, atölye, panel ve konferanslar, araştırma ve incelemeler ile yayın çalışmaları gibi faaliyetlerin, kooperatif çatısı altında zenginleşerek sürdürülmesi amaçlanmaktadır.