AĞ-DA Hakkında

 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dayanışma Ağı (AĞ-DA), sivil toplum örgütleri ile akademisyenlerin toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki bilgi birikimi, araştırma ve alan deneyimini paylaşmalarını kolaylaştıracak kanalları geliştirmek ve birlikte yürütülecek savunuculuk ve araştırma faaliyetlerinin çoğalmasına aracılık etmek amacıyla kuruldu.

 

Ağa, şimdiye kadar Türkiye’nin her yerinden, kadın hakları ve LGBTİ+ hakları alanlarında veya bu alanlarla ilişkili olarak faaliyet gösteren 43 sivil toplum örgütü dahil oldu. Ayrıca  çoğunluğu Türkiye’deki üniversitelerde,  Dayanışma Akademileri ile işbirliği içinde veya bağımsız olarak toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın hakları ve LGBTİ+ hakları alanlarında çalışmalar yürüten 82 akademisyen, AĞ-DA üyesi.

AĞ-DA, İnsan Hakları Savunucuları Dayanışma Ağı’nın ve EŞİK Platformu’nun bir üyesidir.