Ankara Gökkuşağı Aileleri Derneği (GALADER)
Facebook
Twitter
WhatsApp
Ankara Gökkuşağı Aileleri Derneği (GALADER)

Dernek, toplumda damgalanma ve ayrımcılığa maruz kalan cinsiyet, cinsiyet kimliği, cinsiyet ifadesi ve cinsel yönelimi olan veya kimliğinin bu yönleriyle ilgili kendini sorgulayan, keşfetmeye çalışan lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks vd. LGBTİ+’ların aileleri ve yakınları arası dayanışmayı geliştirmek, damgalanma ve ayrımcılıkla mücadele etmek amacıyla bir araya gelmiş olmanın yanı sıra din, dil, ırk, milliyet, cinsiyet, vatandaşlık, yaş, engellilik durumu vb. temelli her türlü baskı ve ayrımcılığa karşı durarak toplumsal barış ve refahın her daim sağlanabilmesi ve sürdürülebilir kılınmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur.