Üye Kurumlar

Aramızda Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Derneği

Aramızda Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Derneği

KHK’larla ihraç edilen feminist akademisyenler ve akademisyenlerin ihracı ile eğitim hakları kesintiye uğrayan öğrencileri olarak ilk lez 2017 yılında biraraya geldik.
KAOS GL’nin düzenlediği toplumsal Feminist Forum ve Homofobi Karşıtı Buluşmalar, akademide toplumsal cinsiyet çalışmaları ve kampüs ortamlarında toplumsal cinsiyet ilişkileri bakımından yaşanan tahribatı konuştuğumuz önemli bir zemin oldu. Toplam on sekiz üniversiteden ihraç edilen akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz oturumlar yoluyla yaşadığımız süreçlerin farklı üniversitelerdeki yansımaları, kişisel deneyimler ile OHAL ve KHK rejimleri sonrası üniversite ve kampüs alanlarında yaşanan daralma ve tahribatları ortaya koymaya çalıştık.
Toplumsal cinsiyet içerikli derslerdeki daralma, öğrencilerin tez süreçlerindeki kesintiler, üniversitelerdeki cinsel tacize karşı birimler ve mekanizmalarda oluşan tahribat, LGBTİ öğrencilerin gündelik yaşamı ve yeni kampüs ortamı ile genel olarak akademik feminizm alanındaki yansımaları ihraçların ardından karşılaşılan en temel sorun alanları idi.
Ardından, düzenlediğimiz çalıştayda güçlendirici ve özgürleştirici bir bilgi üretimi ve deneyim paylaşımı sürecimizi kalıcılaştıracak yeni bir dayanışma formunun oluşturulmasına karar verildi. Bu dayanışma ağı, kişisel, akademik ve politik bir üretim, dayanışma ve güçlenme ağı olarak yeni bir form içerisinde örgütlenecekti. Henüz aramızda oluşan alanın adını koymamıştık ama 12. Homofobi Karşıtı Buluşmalar’da aramızda oluşan alanı ve kararlılığımızı ortaya koyan bir bildiri yayımlamıştık.
Kasım 2017’de Aramızda Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Derneği’nin kuruluşu gerçekleştirildi. Aramızda; çoğul, ilişkisel ve kurucu bir alanın adıdır. Yaşam mücadelemiz ve gündemlerimiz, bellek ve kayıt altına alma, birbirimizle bağlar kurma ve ağlarımızı geliştirme ihtiyacımız ile biraraya geldik. Amacımız, toplumsal cinsiyet ve queer çalışmalar alanında akademi dışında ancak akademik üretim, sivil toplum, siyaset ve sanat alanında kesişimsel ağ kuran bir feminist alan açmak. Toplumsal cinsiyet alanında kayıt tutan birikimi kullanıma açan, içerik üreten bir alan açmak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu