ASİ – İkinci Dönem Çevrimiçi Seminerleri Kayıt Duyurusu
Facebook
Twitter
WhatsApp

ASİ – Akademi & Sivil Toplum: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Katkı Çevrimiçi Seminerlerinin ikinci dönemi 10 Mayıs 2022de başlıyor. İkinci dönem 28 Haziran 2022 tarihinde tamamlanacak.

Seminerler dizisini, “Dayanışma Akademileri Ağı Aracılığıyla Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Geliştirme Projesi” kapsamında planladık. Proje, S.S. ADA Eğitim Kooperatifi ve BİRARADA Bilim, Sanat, Eğitim, Araştırma ve Dayanışma Derneği tarafından ortaklaşa yürütülüyor. Projeye Avrupa Birliği finansal destek veriyor. Bu seminer dizisiyle öncelikle akademinin kadın ve LGBTİ+ hakları alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri ile kesişimsel alanlarda ortaklaşmasını sağlamayı amaçlıyoruz.

KAYITLAR:

  • Seminerler, toplumsal cinsiyet alanında faaliyet gösteren STÖ’lerin üye ve gönüllülerine açıktır. Ancak kontenjan sınırı nedeniyle kayıtlarda ağ üyelerimize öncelik tanınacaktır.
  • Çevrimiçi seminerlerimize 26 Nisan 2022, saat 23.59’a kadar linkteki https://ag-da.org/form/view.php?id=11973 formu doldurarak kayıt başvurusu oluşturabilirsiniz.

SEMİNERLER:
Her biri dört çevrimiçi canlı oturum ile gerçekleşecek ikinci dönem seminerlerimizle ilgili özet bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz:

Bakım Krizini Aşmak için Feminist Bir Müşterekler Politikası
Demet Bolat
10 -17- 24 -31 Mayıs, Salı, Saat: 19.30-21.00

Dört kez bir araya geleceğimiz bu seminer dizisinde bugün yakıcı olarak deneyimlediğimiz bakım krizini feminist perspektiflerle ele almayı ve bu kriz haline karşı müştereklerin üretilmesinde ve savunulmasında feminizmden beslenen politikaların güçlendirici rolünü tartışmayı amaçlıyorum.  İlk seminerde bakım, yeniden üretim ve mülksüzleşme kavramları etrafında bir tartışma yürüterek yaşadığımız krizin yapısal ve güncel boyutlarını ortaya çıkartmak istiyorum. İkinci seminerde yaşamı sürdürülemez kılan bu krize karşı oluşturulabilecek müşterekler politikasını feministleştirmenin yollarını ve bunun müşterekleri güçlendiren potansiyellerini tartışmak istiyorum. Üçüncü seminerde ise küresel bakım krizi ile bakımı odağa alan yerel müşterekleşme pratikleri arasındaki ölçek gerilimini aşmak için feminist politik metodolojinin açacağı yollara odaklanmak istiyorum. Son seminerde bakımın çoklu öznelerinin kimler olabileceğini tartışarak kadınların tembellik hakkını savunan bir bakım politikalarının yollarını tartışmayı amaçlıyorum.

İklim Krizinin Söyledikleri: Yeni Yollar İmkanlar Yaratmak
Elif Sinem Arıkan ve Hilal Karul
2 Haziran Perşembe, 6 Haziran Pazartesi, 9 Haziran Perşembe, 13 Haziran Pazartesi
Saat: 19.00-20.30

İklim Krizinin Söyledikleri Yeni Yollar İmkânlar Yaratmak çevrimiçi seminer dizisi dört hafta boyunca iklim krizini farklı boyutlarıyla tartışmaya açacaktır. Seminer, iklim krizini sosyo- ekonomik açıdan ele alarak Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği (KEYAD)’ın ekoloji mücadelesinin deneyim aktarımı ile başlayacaktır. Seminerin ikinci haftasında ekofeminizm tartışması Deniz Yıldızı Kadın Dayanışma Derneği’nin deneyim aktarımıyla gerçekleştirilecektir. Seminerin üçüncü haftası insan merkezci politikalar üzerine Kuzey Ormanları Savunması deneyimi üzerinden tartışmaya açılacaktır. Seminerin son haftasında iklim krizine karşı dayanışma yolları Kaz Dağları Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği ve Mersin Mezitli Üretici Kadın Kooperatifleri deneyimleri üzerinden tartışmaya açılacaktır. 

Aile/Hane İçi Emek ve Şiddetle Mücadele Stratejileri ve Pratikleri
Melda Yaman ve Yasemin Özgün
16 Haziran Perşembe, 21 Haziran Salı, 23 Haziran Perşembe, 28 Haziran Salı
Saat: 19.00-20.30

Bu seminerde hanenin ve ailenin, kadınların günümüz toplumundaki ezilmişliğinin yeniden üretilmesindeki işlevini ele alacağız. Seminerde ataerkil eşitsizliklerin ve erkek şiddetinin temelinde yer alan haneyi ve aileyi merceğe alıp, kadın emeğinin toplumsal yeniden üretimdeki rolünü gözden geçirmeyi amaçlıyoruz. Böylece, bir yandan kadının emeği üzerindeki eril / ataerkil ve kapitalist tahakkümle bir yandan da hane içi / eril şiddetle mücadelenin olanaklarını ve araçlarını tartışacağız.