ASİ-Üçüncü Dönem Seminleri: Toplumsal Cinsiyet Odaklı İletişim ve Medya Semineri 12 Aralık’ta başlıyor!
Facebook
Twitter
WhatsApp

ASİ – Akademi & Sivil Toplum: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Katkı Çevrimiçi Seminerlerinin üçüncü döneminin ikinci semineri  Toplumsal Cinsiyet Odaklı İletişim ve Medya Semineri 12 Aralık 2022’de başlıyor.

Seminerler dizisini, “Dayanışma Akademileri Ağı Aracılığıyla Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Geliştirme Projesi” kapsamında planladık. Proje, S.S. ADA Eğitim Kooperatifi ve BİRARADA Bilim, Sanat, Eğitim, Araştırma ve Dayanışma Derneği tarafından ortaklaşa yürütülüyor. Projeye Avrupa Birliği finansal destek veriyor. Bu seminer dizisiyle öncelikle akademinin kadın ve LGBTİ+ hakları alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri ile kesişimsel alanlarda ortaklaşmasını sağlamayı amaçlıyoruz.

 

Toplumsal Cinsiyet Odaklı İletişim ve Medya
Hatice Çoban Keneş, Sevcan Tiftik, Uğur Çiftçi
12 Aralık- 22 Aralık  Saat: 19.00-20.30

Seminer toplumsal cinsiyet odaklı bir medya ve iletişimin nasıl olabileceğine odaklanmaktadır. Toplumsal cinsiyet odaklı iletişim, toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılık, eşitsizlikleri, şiddeti ve bunu yeniden-üreten dili sorunsallaştırarak, takibini yapan, konuyla ilgili toplumsal farkındalık yaratan, kadınları ve LGBTİ+’ları uğradıkları hak ihlalleri karşısında yalnız bırakmayarak, güçlendiren bir iletişimdir. Seminer süresince cinsiyetçiliğin, homofobinin, erilliğin ve genel olarak dışlayıcılığın dilde ve söylemde kurulma biçimlerine dair eleştirel teoriden, eleştirel söylem çalışmalarına dair var olan bilgi birikimlerine dayanarak; dil ve söylemde toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin hangi stratejilerle nasıl kurulduğu görünürleştirilecek; geleneksel ve yeni medyada, edebiyatta, popüler kültür ürünlerinde ve gündelik dilde yerleşmiş ayrımcılığa, cinsiyetçiliğe, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yol açan dilsel ve söylemsel stratejiler örnekler üzerinden analiz edilecektir. Ayrıca toplumsal cinsiyet perspektifine sahip dilin ve söylemin iyi/eşitlikçi kullanımları üzerine çeşitli mecralardan alınan örnekler üzerine çalışmalar yapılacak. Böylece sadece var olan ayrımcı, cinsiyetçi dilsel ve söylemsel stratejilerin ne olduğu değil, bu dile karşı üretilen hak odaklı, toplumsal cinsiyet eşitliğine dayanan iletişimin eşitlik açısından olması gereken özelliklerine ve iyi örneklerine dair analizler de yapılacaktır.

KAYITLAR:

  • Seminerler, toplumsal cinsiyet alanında faaliyet gösteren tüm STÖ’lerin üye ve gönüllülerine açıktır.
  • Çevrimiçi seminerlerimize https://ag-da.org/form/view.php?id=13354&mf_page=2 adresindeki formu doldurarak kayıt başvurusu oluşturabilirsiniz.
  • Kayıt için son tarih 11 Aralık 2022 saat 23.59.