Aslı Aydemir
Facebook
Twitter
WhatsApp

İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümü 2012 mezunuyum. Aynı yıl Okan Üniversitesinde Klinik Psikoloji alanında lisansüstü öğrenimime başladım. Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında Dicle Üniversitesi’ne atanmam dolayısıyla bu programa bir ders dönemi devam edebildim ve İstanbul Üniversitesi Sosyal Psikoloji alanında eğitimime devam edip 2015 yılında “Yaşlı İhmal ve İstismarında Bakım Veren Gelinler” başlıklı yüksek lisans tezimle sosyal psikolojide uzmanlaştım. O tarihten bu yana aynı alanda, yaşçılık hakkında doktora çalışmama, cinsiyetçilik ve barış üzerinde araştırmalarıma devam etmekteyim. Araştırma görevlisi olarak Dicle ve İstanbul Üniversiteleri Psikoloji bölümlerinde 5 yıl çalışmamdan sonra 2017’de 695 Sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarıldım. Sonrasında Tarih Vakfı, TİHV, BİRARADA Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarında çeşitli projelerde çalıştım.