Atölyeler

 

 

 

Atölye adı Tarih Yer Süre İçerik
İç iletişim 19-20 Haziran 2020 Online 2 gün Ağın içsel iletişim süreçlerinin belirlenmesi
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Alanında Veri Toplama 3-4 Temmuz 2020 Online 2 gün Ağa katılanların toplumsal cinsiyet eşitliği alanında yürüttükleri araştırmalarda yararlanabilecekleri iki günlük online metodoloji ve veri toplama teknikleri eğitimi
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Alanında Veri Analizi 10-11 Temmuz 2020 Online 2 gün Ağa katılanların toplumsal cinsiyet eşitliği alanında yürüttükleri araştırmalarda topladıkları verileri analiz etmelerine yardımcı olacak iki günlük online eğitim
Finansal sürdürülebilirlik 3-4 Ekim 2020 Online 2 gün Ağa katılanların finansal sürdürülebilirlik ve feminist bütçeleme alanında kapasitelerini geliştirmeye yönelik bir günlük eğitim
İyi yönetişim 3-4 Temmuz 2021 Online 2 gün Ağa katılanların karar alma süreçlerinde katılımcı, kapsayıcı iletişim ve planlama süreçlerine dair kapasitelerini geliştirmeye yönelik 2 günlük atölye
Yuvarlak Masa Toplantısı 12 Eylül 2021 Online 1 Gün Ağa katılanların savunuculuk faaliyetleri ve akademik çalışmaları sırasında karşılaştıkları sorunların tespiti ve ortak çözüm yollarının, işbirliği alanlarının geliştirilmesi için yuvarlak masa toplantısı
İzleme Kapasitesi Geliştirme Eğitimi 27-28 Ekim 2021 Antalya 2 gün Ağa katılanların hak ihlallerine yönelik izleme faaliyetlerini desteklemek amacıyla eğitim
Savunuculuk Kapasitesi Geliştirme Eğitimi 29-30-31 Ekim 2021 Antalya 3 gün Ağa katılanların politika analizi metinleri oluşturma ve savunuculuk yapma kapasitelerini geliştirmeye yönelik eğitim.