Atölyeler

 

 

 

Atölye adı Tarih Yer Süre İçerik
İç iletişim 19-20 Haziran 2020 Online 2 gün Ağın içsel iletişim süreçlerinin belirlenmesi
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Alanında Veri Toplama 3-4 Temmuz 2020 Online 2 gün Ağa katılanların toplumsal cinsiyet eşitliği alanında yürüttükleri araştırmalarda yararlanabilecekleri iki günlük online metodoloji ve veri toplama teknikleri eğitimi
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Alanında Veri Analizi 10-11 Temmuz 2020 Online 2 gün Ağa katılanların toplumsal cinsiyet eşitliği alanında yürüttükleri araştırmalarda topladıkları verileri analiz etmelerine yardımcı olacak iki günlük online eğitim
Finansal sürdürülebilirlik Eyl.20 Online 1 gün Ağa katılanların finansal sürdürülebilirlik ve feminist bütçeleme alanında kapasitelerini geliştirmeye yönelik bir günlük eğitim
Yuvarlak Masa toplantısı May.21 Eskişehir 2 gün Ağa katılanların savunuculuk faaliyetleri ve akademik çalışmaları sırasında karşılaştıkları sorunların tespiti ve ortak çözüm yollarının, işbirliği alanlarının geliştirilmesi için yuvarlak masa toplantısı
İyi yönetişim Haz.21 İstanbul 2 gün Ağa katılanların karar alma süreçlerinde katılımcı, kapsayıcı iletişim ve planlama süreçlerine dair kapasitelerini geliştirmeye yönelik 2 günlük atölye
İzleme Kapasitesi Geliştirme Eğitimi. Eyl.21 Kocaeli 2 gün Ağa katılanların hak ihlallerine yönelik izleme faaliyetlerini desteklemek amacıyla eğitim
Savunuculuk Kapasitesi Geliştirme Eğitimi. Eki.21 İzmir 3 gün Ağa katılanların politika analizi metinleri oluşturma ve savunuculuk yapma kapasitelerini geliştirmeye yönelik eğitim.