Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Araştırması

Proje kapsamında planlanmış olan üç aşamalı araştırma, 15 Temmuz darbe girişimi ile Olağanüstü Hal ilanının ardından bugüne değin rejimin giderek otoriterleşmesinin toplumsal cinsiyet eşitliği alanında akademik ve pratik bilgi üretim süreçleri ve bu süreçlerin bir parçası olarak eşitlik mücadelesi pratikleri üzerindeki etkisini ve sonuçlarını görünür kılmayı hedeflemektedir. Böylece baskıyla baş edebilmek için ortak eylem stratejileri …

AĞ-DA Kadın ve LGBTİ+ Hakları İçin Bir Arada

AĞ-DA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dayanışma Ağı, 56 akademisyen ve 40 sivil toplum örgütünden oluşan kadrosuyla  kadın ve LGBTİ + hakları üzerine çalışıyor. Ağ üzerine Proje Koordinatörü Prof. Dr. Ülkü Doğanay ile konuştuk.  Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dayanışma Ağı, özellikle OHAL ve sonrasında STÖ ve akademiye yönelik artan baskılara karşı bir dayanışma ve ortak çözüm merkezi olmayı …

Zeynep Kıvılcım

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Master ve doktoramı Paris 2 Üniversitesinde Uluslararası Kamu Hukuku üzerine yaptım. 2000-2016 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştım. Ekim 2016’da bir KHK ile ihraç edildim. O tarihten bu yana Almanya’da çeşitli üniversitelerde çalışmalarıma ve ders vermeye devam ediyorum.  

Yonca Cingöz

2004 yılında Sabancı Üniversitesi Toplumsal ve Siyasal Bilimler lisans programında tam burslu olarak öğrenim gördü. Yükseklisansını İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültürel İncelemeler programında “Feminist Felsefe ve Deleuze” başlıklı teziyle tamamladı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Genel Sosyoloji ve Metodoloji bölümünde, tez aşamasında doktora öğrencisi, feminist harekette duygular üzerine tez çalışması sürdürüyor. 2005-2010 yılları arasında Nokta dergisi, …

Ülker Sözen

Ülker Sözen, 2017 yılında MSGSÜ Sosyoloji Bölümünde doktorasını tamamladı. 2011 yılından itibaren Munzur Üniversitesi ve MSGSÜ’de araştırma görevlisi olarak çalıştı ve 2017 yılında görevinden ihraç edildi. Barış İçin Akademisyenler Bildirisi imzacılarından biridir. Birarada Derneği üyesidir. Rosa Luxemburg Vakfı IRGAC programı kapsamında Türkiye’de sivil toplum ve otoriterleşme üzerine doktora sonrası araştırması yürütmektedir. Aynı zamanda aile içi …

Tuğba Taş

AĞ-DA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ağı » Tuğba Taş Tuğba Taş – AĞ-DA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ağı

Sevcan Tiftik

Sevcan Tiftik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği’den mezun oldu. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü’nden “Karşılaştırmalı Queer Okumalar: Kulin, Mungan ve Toptaş Metinlerinde Queer Potansiyeller” teziyle yüksek lisans derecesini aldı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Genel Sosyoloji ve Metodoloji doktora programına devam eden Tiftik, akademik çalışmalarını başta beden, sakatlık …

Şehnaz Kıymaz Bahçeci

Şehnaz Kıymaz Bahçeci lisans eğitimini Swarthmore College’da, yüksek lisans eğitimini ise Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı’nda Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde tamamlamıştır. 2004 yılından bu yana, çeşitli kademelerde, Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği ve diğer birçok diğer sivil toplum kuruluşu ile çalışmalar yapmaktadır. 2016 – 2018 yılları arasında Kadının İnsan Hakları …

Sema Bayraktar

AĞ-DA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ağı » Sema Bayraktar Sema Bayraktar – AĞ-DA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ağı Akademisyen

Seher Şen

Seher Şen, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden 1998 yılında mezun oldu. Master derecesini aynı üniversitenin Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yonetimler Yüksek Lisans Programı’nda, doktora derecesini ise Bilkent Üniversitesi, Siyaset Bilimi Bölümü’nde tamamladı. Halen İzmir Ekonomi Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü’nde çalışmaktadır.

Pınar Yıldız

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 2008 yılında “Yeşim Ustaoğlu Sinemasında Kimlik” adlı yüksek lisans tezini 2016 yılında “Hatırlamanın ve Unutmanın İmgeleri” adlı doktora tezini tamamladı. 2009-2017 yılları arasında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. “Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı bildiriyi imzalaması nedeniyle 686 sayılı KHK ile üniversiteden ihraç edildi. 2019 yılında Kadir Has …