Elifcan Çelebi

Elifcan Çelebi, Max Planck Enstitüsü’nde (MPIfG) Politik Ekonomi alanında doktora derecesini „Gendered Influences on Labor Policies in Turkey“ başlıklı tezi ile tamamlamak üzere. Öncesinde, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika bölümünde yüksek lisans ve Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünde lisans eğitimini aldı. Ücretli ve ücretsiz emek, toplumsal cinsiyet, politik ekonomi, sivil toplum ve otoriterleşme üzerine çalışıyor.

Elif Bozkurt

2003’te Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. 2004’ten beri MEB’e bağlı devlet okullarında Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği yapmaktayım. 2016’da Ankara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden “Eleştirel Halkla İlişkiler Bağlamında Ekoloji ve Kadın: Gerze Direnişi Örneği” tez çalışmasıyla master derecemi aldım. Şuan Ankara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünde feminist iletişim …

Ece Öztan

Ece Paralı Öztan (Dr.), lisans ve yüksek lisansını Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde tamamlamıştır. Toplumsal cinsiyet eşitliği, çeşitlilik, güçlenme, yurttaşlık ve insan hakları, dijital teknolojiler ve eşitlik, iş yaşamında ayrışma ve ayrımcılık konularında çalışmaktadır. Doktora çalışmasını göç, çeşitlilik, toplumsal cinsiyet ve entegrasyon alanında tamamlayan Öztan, doktora çalışmaları sırasında 2005-2009 yıllarında Hollanda’da Göç ve Etnik Araştırmalar …

Didem Dayı

AĞ-DA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ Bu web sitesinin içeriği yalnızca AĞ-DA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dayanışma Ağı’nın sorumluluğunda olup Avrupa Birliği’nin ve ilgili diğer kurum ve kuruluşların resmi görüşlerini hiçbir şekilde yansıtmaz. © Copyright 2020 by ag-da.org

Betül Sarı

Betül Sarı, Uludağ Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun. Yüksek lisansını Sabancı Üniversitesi Kültürel Çalışmalar programında kadınlık, travma ve edebiyat üzerine yazdığı tezi ile tamamladı. 2016-20018 yılları arasında Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi’nde çalıştı. Halen Koç Üniversitesi Sosyoloji bölümünde doktora çalışmalarını yürütmektedir.  

Banu Yılmaz

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden 1994’te mezun oldum. Uzmanlık eğitimini Ankara Üniversitesi Psikoloji Bölümü Klinik Psikoloji Anabilim Dalında 2001 yılında, doktora eğitimimi aynı üniversitede yine Klinik Psikoloji alanında 2006 yılında tamamladım. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Psikoloji Bölümü’nde 1999 yılında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladım ve 2007 yılında yardımcı doçent kadrosuna atandım. TÜBİTAK …

Aslı Telseren

Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezunu olan Aslı Telseren Ömeroğlu, Sorbonne Paris-Cité Paris 7 Diderot Üniversitesinde Siyaset Sosyolojisi ve Felsefesi yüksek lisansı yapmış, Sosyoloji alanındaki doktora eğitimini 2016’da aynı okulda tamamlamıştır. 2013-2017 arasında Paris 13 ve Evry-val-d’Essonne Üniversitelerinde sosyoloji dersleri vermiş ve USPC-Diderot’da ve EHESS’te NEO ekibiyle Toplumsal Cinsiyet ve Neo-oryantalizm üzerine …

Aslı Davas

1997 yılında İstanbul Tıp Fakültesinde lisansını, Ege Üniversitesi Halk Sağlığı AD’da doktorasını tamamladı. 2012 yılında yine halk sağlığı alanında doçentlik ünvanını aldı. Aynı üniversitede 2000-2016 yılları arasında biyoistatistik, epidemiyoloji, işçi sağlığı, üreme sağlığı, sağlık politikaları, bulaşıcı hastalıklar epidemiyolojisi, kadına yönelik şiddet, göç ve sağlık başlıklarında dersler vermiştir. Aynı üniversitenin Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Birimi’nin kurucularındandır. …

Aslı Aydemir

İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümü 2012 mezunuyum. Aynı yıl Okan Üniversitesinde Klinik Psikoloji alanında lisansüstü öğrenimime başladım. Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında Dicle Üniversitesi’ne atanmam dolayısıyla bu programa bir ders dönemi devam edebildim ve İstanbul Üniversitesi Sosyal Psikoloji alanında eğitimime devam edip 2015 yılında “Yaşlı İhmal ve İstismarında Bakım Veren Gelinler” başlıklı yüksek lisans tezimle sosyal …

Arzu İnan Özlütaş

AĞ-DA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ Bu web sitesinin içeriği yalnızca AĞ-DA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dayanışma Ağı’nın sorumluluğunda olup Avrupa Birliği’nin ve ilgili diğer kurum ve kuruluşların resmi görüşlerini hiçbir şekilde yansıtmaz. © Copyright 2020 by ag-da.org

Anıl Duman

Anıl Duman, ODTÜ İktisat Bölümü’nden 1999 yılında mezun oldu. İktisat doktorasını 2006 yılında University of Massachusetts, Amherst’te tamamladıktan sonra halen öğretim üyesi olduğu Merkez Avrupa Üniversitesi’ne (Central European University-Budapeşte) katıldı. 2010 ve 2012 yıllarında Bilgi Üniversitesi ve Koç Üniversitesi’nde misafir öğretim görevlisi ve misafir araştırmacı olarak bulundu. Araştırma konuları arasında gelir dağılımı, emek piyasaları ve …

İstanbul Sözleşmesi ve Medyada Nefret Söylemi Atölyesi – ESER KÖKER

AĞ-DA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dayanışma Ağı’nın 10-11 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirdiği “İstanbul Sözleşmesi ve Medyada Nefret Söylemi” atölyesinin Eser Köker tarafından yapılan açılış konuşmasıdır. Bu atölye dizisi Civil Rights Defenders desteğiyle gerçekleştirilmektedir.