Bugün 10 Aralık İnsan Hakları Günü!
Facebook
Twitter
WhatsApp

Bugün 10 Aralık İnsan Hakları Günü. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 75 yaşında. “Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdanla donatılmışlardır, birbirlerine kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar” maddesiyle başlayan İnsan hakları Evrensel Bildirgesi bize tüm insanların eşit ve onurlu bir yaşam sürme haklarını vaadetse de bugün ne ülkemizde ne dünyanın geri kalanında insan haklarına sadakat var.

Filistin halkına karşı yürütülen savaş, ülkemizde kadınlara, LGBTİ+’lara, çocuklara ve siyasi muhalefete yönelik yoğun hak ihlalleri, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin garanti altına aldığı pek çok hakkın, bu hakları bizzat koruması gereken devlet otoriteleri tarafından ihlal edildiğini gösteriyor. Ne yazık ki, bunlar sadece gözümüzün önünde olduğu için belirttiğimiz ihlaller. Dünyanın pek çok yerinde, pek çok insan yaşam hakkından barınma hakkına, toplanma ve örgütlenme hakkından işkence ve kötü muamele görmeme hakkına kadar pek çok hak ihlaline maruz kalıyor.

İnsan hakları herkesin doğuştan gelen hakkıdır ve hiçbir devlet otoritesinin bu hakları kısıtlama veya ortadan kaldırmaya yetkisi yoktur! İnsan haklarımızı mücadele ederek kazandık ve mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. İnsan haklarının, tüm insanlar için eşit olarak uygulandığı bir insanlık için mücadele etmeye devam edeceğiz.