Ece Öztan
Facebook
Twitter
WhatsApp

Ece Paralı Öztan (Dr.), lisans ve yüksek lisansını Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde tamamlamıştır. Toplumsal cinsiyet eşitliği, çeşitlilik, güçlenme, yurttaşlık ve insan hakları, dijital teknolojiler ve eşitlik, iş yaşamında ayrışma ve ayrımcılık konularında çalışmaktadır. Doktora çalışmasını göç, çeşitlilik, toplumsal cinsiyet ve entegrasyon alanında tamamlayan Öztan, doktora çalışmaları sırasında 2005-2009 yıllarında Hollanda’da Göç ve Etnik Araştırmalar Enstitüsü’nde ve Utrecht Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Lisansüstü Programı’nda konuk araştırmacı olarak bulunmuştur. Türkiye’de aile ve toplumsal cinsiyet rejimleri, kadın istihdamı, farklı meslek gruplarında toplumsal cinsiyet ilişkileri ve ayrımcılık alanlarında araştırma ve yayınlar yapmıştır. Hollanda ve Türkiye’de çeşitli kadın güçlenme programları ve toplumsal cinsiyet eşitliği projelerinde yürütücü, eğitimci ve danışman olarak çalışmıştır. Bu alanlarda 15 yıl üniversitede ders verme ve araştırma deneyimine paralel olarak 2010 yılından bu yana, Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Kadın Adayları Destekleme Derneği (KADER), Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV), Uluslararası Af Örgütü, Ulusal Demokratik Enstitü gibi sivil toplum kuruluşlarında toplumsal cinsiyet eşitliği ve güçlenme alanlarında eğitmenlik ve danışmanlık yapmaktadır. Öztan, üniversiteler, eğitim kurumları ve özel şirketlerde çalışanlara yönelik eşitlik ve çeşitlilik eğitimleri geliştirmekte ve ilgili programlarının yürütülmesinde danışmanlık yapmaktadır. Etkileşimli öğrenme teknolojileri alanında çalışan Bağ Derneğinin kurucularındadır.