Faaliyetlerimiz

Proje faaliyetleri: 

  • Ağın işleyiş ilkeleri çerçevesinde katılımcıların örgütsel ve kurumsal kapasitesini geliştirmeye yönelik atölye ve toplantılar;

  • Ağ üyelerinin olası baskı ve engellemelerle baş edebilmelerini kolaylaştırmak ve siyasi alana müdahale kanallarını geliştirmek için izleme, raporlama, politika analizi, hak savunuculuğu gibi alanlarda kapasite geliştirmeye yönelik atölye ve toplantılar;

  • OHAL ve sonrasında yaşanan gelişmelerin toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan akademisyenler ile sivil toplum örgütleri üzerindeki etkisini ortaya koyan ve ortak eylem stratejileri oluşturarak politik atmosferin yarattığı engellemelerle baş etme yollarını tespit etmeyi hedefleyen saha araştırması;

  • Sivil toplum örgütlerinin ve genç akademisyenlerin ihtiyaçlarına uygun olarak tespit edilen konu ve içeriklerde düzenlenecek online seminerler;

 

  • Ağdaki akademisyenler ve sivil toplum örgütleri arasında güçlü bir iş birliği zemininin oluşmasını destekleyen faaliyetler: Araştırma, bilgi ve deneyim paylaşımı, ortak eylemsellik alanlarının inşasını teşvik etmeye yönelik destekler.