Feminist Queer Biyografiler Atölyesi

Bir Karşılaşma, Diyalog ve Katılım Aracı Olarak Feminist/Queer Biyografi Atölyesi Ankara Dayanışma Akademisi tarafından AĞ-DA işbirliğiyle yürütülen, CultureCivic Kültür Sanat Destek Programı çerçevesinde desteklenen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bir kentlerarası ağ geliştirme projesidir. Rosa Kadın Derneği (Diyarbakır), Barış için Kültürel Araştırmalar Derneği (Diyarbakır), Star Kadın Derneği (Van) projenin iştirakçi örgütleridir.

Projenin amacı, toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinin güçlendirilmesi hedefi doğrultusunda hem kadın ve LGBTİ+ örgütleri arasındaki karşılaşma ve diyalog alanlarının genişletilmesi, hem de merkez ve yerel arasındaki coğrafi ve kültürel farklardan kaynaklanan mesafenin kısaltılmasını mümkün kılacak araçların yaratılması için biyografi yazımı ve anlatımı yoluyla merkezdeki ve yereldeki feminist ve LGBTİ+ aktivistler arasında tanıma/karşılaşma/güçbirliği alanlarının açılmasına katkı sunmaktır.

Kayda Değer hikayelerimizin ilkini, “Özgürlüğü Teğelleyen Kadınlar: Fatma ile Fedile”yi  buraya tıklayarak dinleyebilirsiniz.

Van’a geri dönen ilk Ermeni kadın Gayene’nin hikayesini buraya tıklayarak dinleyebilirsiniz.

“Üç Kuşak Üç Hayat: Pervin Özgür” hikayemizi buraya tıklayarak dinleyebilirsiniz.