Üye Akademisyenler

Filiz Ak

Filiz Ak

1994 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. S.B. Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi’nde sürdürdüğü uzmanlık eğitimini 2001’de “Hekimlerin ve Hemşirelerin Menopoz ve Hormon Replasman Tedavisine İlişkin Görüşleri” başlıklı tezi ile bitirerek aile hekimliği uzmanı oldu. Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü’nde 2002-2003 Eğitim döneminde devam ettiği kamu yönetimi yüksek lisansını 2005’te “1980 Sonrasında Türk Romanında Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset” başlıklı teziyle tamamladı.
2007’den beri Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Öğretim Görevlisi. Mezuniyet öncesi tıp eğitiminde ve aile hekimliği uzmanlık programında “Toplumsal Cinsiyet ve Sağlık”, “Toplumsal Cinsiyete Dayalı Tıp”, “Gender-Based Medicine” ve “Birinci Basamakta LGBTIQ+ Sağlığı” başlıklı dersler veriyor. LGBTIQ+ sağlığı konusunda araştırmalar yürütüyor, LGBTIQ+’ların sağlık hakkı konusunda savunuculuk yapıyor. 2021 sonbaharında dünya aile hekimlerinin uluslararası örgütü WONCA’nın LGBTIQ+ Sağlığı Özel Çalışma Grubuna (World Organization of National Colleges, Academies and Academic Associations of General Practitioners/Family Physicians Special Interest Group on LGBTIQ+ Health) Eşbaşkan olarak seçildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu