Genç LGBTİ+ Derneği
Facebook
Twitter
WhatsApp
Genç LGBTİ+ Derneği

Genç Lezbiyen Gey Biseksüel Trans İnterseks Gençlik Çalışmaları ve Dayanışma Derneği (Kısa adı Genç LGBTİ+ Derneği) LGBTİ+ gençlerin sorunlarını araştırmak, bu sorunları gündemleştirmek, çözüm önerileri sunmak ve LGBTİ+ gençlere kendilerini ifade edebilecekleri alanlar açmak amacıyla 2016 yılının Nisan ayında İzmir’de kurulmuştur.
Barınma, eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçlara erişim hakkı için çalışmalar, gençlik hakkı, cinsel haklar, sosyal faaliyetler, hak savunuculuğu, nefret suçlarıyla mücadele ve akran desteği derneğin temel faaliyet alanlarını tanımlar. Dernek; açılma deneyimi, askerlik, cinsel sağlık, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine ilişkin sorular, beden dönüşüm/geçiş süreci vb. LGBTİ+ olmakla ilişkili deneyimlere dair yüz yüze, telefonla ve online olarak danışmanlık vermektedir. Bununla birlikte derneğin hukuki danışmanlık ve psikososyal danışma-yönlendirme ve destek grupları hizmeti bulunmaktadır. Verilen danışmanlık hizmetleri kapsamı dışında bir talep ve ihtiyaç söz konusu olduğunda uzman ve ilgili kurumlara yönlendirme yapılmaktadır. Dernek içerisinde herkesin erişimine açık LGBTİ+ kitaplığı bulunmaktadır.
LGBTİ+ hareketine ilişkin tüm çalışmalar derneğin çalışma alanı içerisinde yer almakla birlikte LGBTİ+ gençlik çalışmaları öncelikli çalışma alanıdır. Her yaş grubundan insan; dernek çalışmalarında yer alabilir, derneğe üye olabilir ve dernek hizmetlerinden faydalanabilir. Genç tanımı için 18-35 yaş aralığını baz alan derneğin yalnızca yönetim kurulunda belirlenen yaş aralığındaki üyelerden oluşabilir. Derneğin birincil odak grubunu LGBTİ+ gençler oluşturmaktadır.
Dernek; üyeleri, gönüllüleri, etkinlik katılımcıları gibi dernek ile temas eden kişilerin ırk, etnisite, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, dini inanç, felsefi görüş, sağlık durumu, yaş ya da statüsü üzerinden ayrım yapmaz ve herkese eşitlikçi bir yaklaşım sergiler.
Dernek; homofobi, bifobi, transfobi, zenofobi, heteroseksizm, cinsiyetçilik, ırkçılık gibi tüm ayrımcılık türlerine karşıdır ve ayrımcılığın her türüyle mücadele etmeyi amaçlar. Militarizme, ataerkil düzene, tüm baskı ve tahakküm araçlarına karşıdır.
Genç LGBTİ+ derneği vejetaryendir. Düzenlediği etkinliklerde sunulan yemeklerin et ürünlerini barındırmayacağını ve et ürünleri üreten firmalarla ortak etkinlik düzenlemek ya da sponsorluk anlaşması gibi bir ortaklıkta bulunmayacağını beyan ve taahhüt eder.
Dernek; herhangi bir siyasi düşünce, parti ya da grubun içinde yer almaz fakat ortak etkinlik düzenleyebilir.
En büyük gücün dayanışma olduğuna inanır ve toplumun her kesiminden insanı mücadeleyi büyütmek için bir araya gelmeye çağırır.