Günebakan Kadın Derneği
Facebook
Twitter
WhatsApp
Günebakan Kadın Derneği

Amacımız: Kadınlar olarak toplumda eşit fırsatlar, haklar ve katılımla yer almak; cinsiyet başta olmak üzere ayrımcılıklardan arınmış, insan hakları ve temel özgürlükler bütünlüğü içinde barışçıl bir dünyada yaşamak; bilgi edinme, eğitim ve gelişim hakkımızı sürekli kılmaktır. Kadınların güçlenmesine ve kadın örgütlülüğün gelişmesine katkı sağlamak; toplumdaki cinsiyet eşitsizliği algısının farkındalığına ve giderilmesine katkı sunmak; kişi ve kurumların gündeminde kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunun yer almasını ve konunun dikkate alınmasını sağlamak; kurumların bu doğrultuda görevlerini yerine getirmeleri için kamuoyu baskısı oluşturmaktır.

Faaliyet Alanlarımız: Kadının insan hakları, anayasada kadın hakları, kadınların çalışma hayatına katılımı ve olanakların araştırılması, kadın sağlığı, aile içi şiddet, toplumsal cinsiyet ve çocuk eğitimi ilişkisi, toplumsal ve yerel yönetim mekanizmalarına katılım ile yerel yönetimlerde toplumsal cinsiyet eşitliği bakışını geliştirmek.