İnsan Hakları Okulu
Facebook
Twitter
WhatsApp
İnsan Hakları Okulu

İnsan Hakları Okulu (İHO), Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (DİHAA) tarafından desteklenen bir online uzaktan eğitim atölyesi programıdır. Amacı, alternatif bir düzlemde alternatif bir eleştirel ve akademik alan yaratmak, insan hakları akademisini sivil topluma taşımak ve sivil toplumdan beslenerek insan hakları çalışmalarını hem teorik hem de pratik bağlamda geliştirmek ve derinleştirmektir. İHO’nun kurmayı hedeflediği akademik ortam hiyerarşiden uzak bir şekilde tüm akademisyenlere, lisansüstü öğrencilere ve hak savunucularına açık olacaktır.

Proje yürütücüsü KAGED/İHOP (İnsan Hakları Ortak Platformu), proje ortakları İHD (İnsan Hakları Derneği) ve ODTÜ Mezunlar Derneği’dir.