İSTANBUL SÖZLEŞMESİ ÇALIŞMALARI

AĞ-DA’da bir araya gelen 30 akademisyen ve sivil toplum örgütü temsilcisi, 8 çalışma grubu oluşturarak İstanbul Sözleşmesi’nin tartışmaya açıldığı ve yürürlükten kaldırıldığı süreçte yaşananları mercek altına aldı. Civil Rights Defenders ve Humboldt Üniversitesi Karşılaştırmalı Demokrasi Araştırmaları Merkezi’nin desteğiyle gerçekleştirilen 6 atölyede, üniversiteler, çalışma hayatı, gösteri ve protesto hakkı, ev içi şiddetle mücadele, medyada nefret söylemi, otoriter toplumsal cinsiyet rejimleri tartışmaya açılarak İstanbul Sözleşmesini ve Sözleşme’nin koruduğu hakları savunmak için alternatif öneriler geliştirildi.

Çalışmalar tamamlandığında tematik raporlara ek olarak İstanbul Sözleşmesinin tartışmaya açılmasının ardından medyada görünür hale gelen nefret söylemini analiz eden ve  toplumsal cinsiyet temelli nefret söylemiyle mücadele için politika önerileri geliştiren  sonuç raporumuz Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanacak.

İstanbul Sözleşmesi
Raporlar