İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NDEN VAZGEÇMİYORUZ!
Facebook
Twitter
WhatsApp

Danıştay’ın İstanbul Sözleşmesi’nin iptal istemine verdiği red kararı, toplumsal cinsiyet eşitliliğinin reddidir. Kadınların ve LGBTİ+ ların hayatlarını yok sayan bu kararı tanımıyoruz.