İzmir Kent Konseyi
Facebook
Twitter
WhatsApp

İzmir Kent Konseyi; 8 Haziran 2010’da kurulmuş, merkezi ve yerel yönetimlerin, meslek örgütlerinin, üniversitelerin, sendikaların, hak temelli sivil toplum örgütlerinin ve İzmir’de yaşayan sosyal sorumluluk sahibi gönüllülerin bir arada olduğu bağımsız, demokratik bir sivil oluşumdur.

İzmir Kent Konseyi;

  • İzmir’de kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesini,
  • İzmir’in ve İzmir’de yaşayanların evrensel değerlerdeki hak ve hukukunun korunmasını,
  • Sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım gibi yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeyi,
  • İzmir’in ortak aklı, uzlaşma merkezi, birlikte çalışma, eyleme gücü olmayı amaçlar.