Kampüssüzler
Facebook
Twitter
WhatsApp
Kampüssüzler

Kampüssüzler, bilginin disiplinlere ayrıştırılmasına karşı bilginin bütünselliğini ve ilişkisel yapısını savunur. Doğa bilimleri, toplumsal bilimler, sanat ve edebiyat alanlarına ilişkin keskin ayrışmayı reddeder. Yüksek öğretimde alışkın olduğumuz gibi konusunda “uzman” bir akademisyenin dinleyici konumundaki öğrencilere seminer vermesi şeklindeki öğrenme-öğretme biçimlerine karşı öğrenenlerin etkileşiminden bilgiyi birlikte üretmeye evrilen bir öğrenme ortamı yaratma kaygısıyla ortaya çıkar. Öğrenmenin, kuram ve pratiğin birbirini karşılıklı desteklediği ve geliştirdiği bir süreç olarak ilerlemesini ilke edinir.
Kampüssüzler bilginin derlenme ve oluşturulma sürecinden yaygınlaştırılmasına uzanan tüm aşamalarda bu ayrışmanın yerine bütünlüklü, karşılıklı ve ilişkisel olmayı hedefler. Bilgiyi bir yerden başka bir yere aktarılan bir nesne gibi görmeyen, ancak toplumsal etkileşim içinde üretilebileceğinin farkında olan Kampüssüzler dinamik bir süreç öngörür. Kolektif bir çalışma, üretme ve paylaşım süreci hedefler, bilginin ilişkiselliği üzerinden derinleşmeyi savunur.
Bu öğrenme ortamında dersi “sunan” öğretmen ve dersi “dinleyen” öğrenciler yerine kolektif bir faaliyet içindeki katılımcılar vardır.
Bu tür bir öğrenme ve bilimsel bilgi üretme ortamının hazırlanması birlikte defalarca çalışmayı gerektiren ve zaman alan süreçlerdir. Alışık olmadığımız bir yöntemi üretirken öğrenmemiz, soru sormamız, alışkanlıklarımızdan vazgeçmemiz, alternatif yöntemlere dair okumamız gerekir. Farklı bir yöntemin üretimi için deneyerek ve zaman zaman yanılarak, eleştirerek ve çalışarak devam etmekteyiz.

Bugüne kadar ders ortaklıkları ya da kolektifleri adını vereceğimiz etkinlikler bunların birlikte tasarlanarak pratiğinin deneyimlendiği Atölyeler yapmaktayız. Yanı sıra birlikte çalışmasını yürüttüğümüz kendimize yönelik yoğun çalışma kampları ve çalışma rotaları yürütmekteyiz. Bu kolektif çalışmalar içerik yönerge yöntem ve müfredat oluşturmaya yönelik faaliyetlerdir. Yanı sıra 2017 güz dönemi ile master ve doktora öğrencileri ile birlikte yürütmekte olduğumuz kolektif doktora ve master danışmanlık pratiğimiz de devam etmektedir. Önümüze koyduğumuz çok kapsamlı bir eleştirel akademi çalışması ve onun alan pratiği ve bir araştırma projesinin ön hazırlık çalışmalarını da yürütmekteyiz

Kampüssüzler 2016 bahar döneminde faaliyet göstermeye başlamıştır.