Üniversitelerde LGBTİ+ Eşitliğinin İzlenmesi 2020- Genç LGBTİ+

https://genclgbti.files.wordpress.com/2021/03/universitelerde-lgbti-esitliginin-izlenmesi-2020.pdf