“Kuşaktan Kuşağa Feminizm” Podcast Serisi
Facebook
Twitter
WhatsApp

AĞ-DA Eren Deniz Tol Araştırma ve Savunuculuk Programı Destek Dönemi:
2. Dönem

Proje Yürütücüsü
Demet Sayınta Selvioğlu

AĞ-DA Eren Deniz Tol Araştırma ve Savunuculuk Programı’nın 2. döneminde desteklenen “Kuşaktan Kuşağa Feminizm” Podcast Serisi savunuculuk projesinin içeriklerine buradan ulaşabilirsiniz.