Lambdaistanbul
Facebook
Twitter
WhatsApp
Lambdaistanbul

Lambdaistanbul karşıcinsellik ve ikili cinsiyet sistemi dayatmasından arınmış bir geleceğe hep birlikte kavuşma hedefinde olan bir sivil toplum örgütü. Bunun için yaşamdaki ayrımcılıklara müdahale ederek dönüşüm yaratmaya çalışmak, LGBTİ+lar olarak yaşadığımız sorunlara çözüm aramak, kendi aramızda dayanışmayı örgütlemek ve LGBTİ+lara yönelik olumsuz bakış açılarını değiştirmek gibi amaçları var. 1993 yılından beri faaliyetlerini sürdürürken önceliği hep öznelerin bir araya gelmesi, deneyim paylaşımları, dayanışmayı örgütlemesi ve büyütmesi olmuştur.