MAYA DERNEĞİ
Facebook
Twitter
WhatsApp
MAYA DERNEĞİ

Maya Derneği Mersin ili ve çevresinde faaliyet yürütmektedir. Farklı çalışma alanlarında uzman ve farklı meslek gruplarında çalışan birçok kişinin yan yana gelerek yürüttüğü gönüllü faaliyetleri resmileştirerek, 2017 yılında Maya Derneği’ni kurduk. Başka bir deyişle “Göle Maya Çaldık…”
Göç, toplumsal cinsiyet, ekoloji, barış ve dezavantajlı bireyleri kapsayan bir çok konuda kısa ve uzun vadeli faaliyetler yürütüyoruz. Bu faaliyetler söyleşi, dayanışma etkinlikleri, projelendirilmiş çalışmalar veya savunuculuk etkinlikleri şeklinde olabilmektedir. Tüm bu çalışmaları tam-yarı zamanlı profesyonel çalışma arkadaşları ve derneğimizin aktif bileşeni olan gönüllülerimizle yürütüyoruz. Çalışmalarımızın temelinde demokrasi, adalet, eşitlik, barış, evrensel hukuk, evrensel insan hakları, doğa dostu yaşam, özgürlük gibi değerler yer almaktadır. Maya Derneği etnik, kültürel, cinsel, sınıfsal her türlüğü ayrımcılığın karşısında durmaktadır.
Hikayemiz 2016 yılı içinde farklı alanlarda çalışan ve her birinin farklı uzmanlıklara sahip olduğu gönüllü dostlarımızın yan yana gelmesiyle başladı. Mersin’in Akdeniz ilçesi sınırları içinde yer alan Adanalıoğlu beldesinde, farklı bölgeler içinde bir çok Suriyeli mülteci tarım işçisi yaşamaktadır. Bu aileler tarım arazisi üzerine inşa ettikleri derme çatma çadırlarda yaşayıp, geçimlerini bölgedeki tarım bahçelerinde gündelik yevmiyeli işçi olarak sağlamaktadır.
Maya Derneği’nin ilk gönüllü faaliyetleri, İzmir Halkların Dayanışma Köprüsü Derneği’nin işbirliği ile Adanalıoğlu’da yer alan bu mülteci ailelere temel ihtiyaç malzemelerine(kıyafet, battaniye, ayakkabı ve temel gıda) erişimlerini sağlamak adına yardım faaliyetleri ile başlamıştır.
2018-2019 yılları boyunca Adanalıoğlu’da çadırlarda yaşayan mevsimlik tarım işçisi Suriyeli ailelerin çocuklarına PSS desteği sunduk. 600’e yakın mülteci çocuk Maya Derneği’nin düzenlediği etkinliklerden(müzik-resim-ritim atölyeleri, güvenli oyuncak ve oyun alanına erişim, çocuk güvenliği etkinlikleri) faydalanmıştır.
Bugüne kadar Heinrich Böll Stiftung Derneği desteğiyle 2018 yılında Maya Umut Sohbetleri projesini, Fredrich Ebert Stiftung Derneği desteği ile 2019 yılında Barışın Ekolojisi Sohbetleri Derneği projesini, Hayata Destek Derneği desteğiyle 2019 yılında Hayat Kısa Çocuklar Büyüyor Çocuk Güvenliği projesini yürüttük ve tamamladık. 2020 yılı itibariyle UNHCR Ankara Ofisi’nin desteğiyle sürdürülen Yerel İşbirliği ve Ortaklık Projesi kapsamında Mersin’de yaşayan mültecilere yönelik danışmanlık, tercümanlık ve vaka tespiti-takibi gibi konularda hizmet vermekteyiz.