Melek Halifeoğlu
Facebook
Twitter
WhatsApp
Melek Halifeoğlu

Halifeoğlu, lisans eğitimini, Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde 2009 yılında tamamlamış; bütünleşik doktora çalışmalarını ise 2011-2018 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi Anabilim Dalı’nda yapmıştır. 2011-2018 yılları arasında Hacettepe Üniversitesinde araştırma görevliliği yapmış, doktora çalışmasının tamamlanmasının ardından Bingöl Üniversitesi’nde çalışmaya başlamıştır.