Üye Kurumlar

Mersin LGBT 7 Renk Derneği

Mersin LGBT 7 Renk Derneği

Denrneğimiz 2013 yılında 5 trans kadın tarafından kurulmuştur.Amaçlar:

Derneğimiz, LGBT yurttaşların, özgürlükçü değerleri benimsemelerine, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli varoluşlarını gerçekleştirme, kendilerini yetiştirerek toplumsal barış, huzur ve refahın gelişmesine bireysel, toplumsal, kültürel hayat ve davranışlarıyla katkıda bulunabilmelerine destek olmak amacı ile kurulmuştur.

Mersin 7 Renk LGBT Derneği’nin temel amacı hayatın birçok alanında ayrımcılığa uğrayan ve damgalanan LGBTİ+ bireylerle ilgili olarak toplum genelinde bir farkındalık yaratmaktır. Dernek, bu amacını gerçekleştirmek üzere, gerek Mersin’de gerekse diğer illerde çeşitli faaliyetler yürütmektedir. Bu faaliyetlerin başında bilimsel araştırmalar, eğitimler, çalışma atölyeleri, LGBTİ+ bireylerle yapılan rutin toplantılar, çeşitli disiplinlerden insanların katıldığı sempozyumlar, konferanslar gelmektedir.

Bunların yanısıra, LGBTİ bireyleri başta olmak üzere dezavantajlı olarak tanımlanan tüm toplumsal grupları, üzerine özel olarak eğilinmesi gereken bir konu olarak, yerel yönetimlerin gündemine taşımak da önemli amaçlarımızdan birisidir. Derneğimiz, insan hakları olgusunu bir bütün olarak tanımlayıp, tüm dezavantajlı grupların toplumsal konumuna ilişkin bütünsel öneriler geliştirmeyi kendine görev edinmiştir. LGBTİ bireylerinin haklarına ilişkin tüm unsurlar hiç şüphesiz bahsi geçen bütünsel öneriler bağlamında anlam kazanacaktır.

Sivil toplum kuruluşlarının günümüz dünyasında taşıdığı önem son yıllarda bir hayli artmıştır. Bugün devletlerin; insan hakları, çevre, eğitim ve benzeri konularla ilgili politika üretme noktasında sivil toplum kuruluşlarını bir ortak gibi görme eğiliminde olduğu gözlemlenmektedir. Böylesi bir ortaklığın temelinde, özellikle ulusal düzeyde, sorunların yerinden tespitine ilişkin ihtiyaç gelmektedir. Dernek olarak, bir diğer amacımız sadece Mersin değil, genel olarak tüm Akdeniz Bölgesi’nde yaşayan LGBTİ bireylerinin temsiliyetini üstlenmek; yerelden hareket ederek ulusal düzeyde sesimizi devlete duyurabilmek ve dahası muhtemel çözüm mekanizmalarına ortak olabilmektir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu