Niceliksel Araştırmalarda Verilerin Çözümlenmesi – İnan Özdemir Taştan
Facebook
Twitter
WhatsApp
İnan Özdemir Taştan toplumsal cinsiyet araştırmalarında niceliksel verilerin çözümlenmesinde kodlama, temel istatistik analizleri ve verileri grafik ve tablo olarak aktarma konularını ele alıyor.