Niteliksel Veri Çözümlemesi – İnan Özdemir Taştan

İnan Özdemir Taştan, niteliksel verilerin karakteri ve bu verilerin çözümlenmesindeki ana aşamaları (verileri okuma, kodlama, analitik hatırlatma notları yazma, raporlama vd.) hakkında bilgi veriyor.