Özlem Şendeniz
Facebook
Twitter
WhatsApp
Özlem Şendeniz

Özlem Şendeniz 1986 Rize doğumludur. 2019 yıllında Ankara Üniversitesi’nde doktora eğitimini tamamlamıştır. Iğdır Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışırken kamuoyunda “Barış Bildirisi” olarak bilinen “Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı bildirinin imzacısı olması nedeniyle 686 sayılı KHK ile görevinden ihraç edilmiştir. Çalışma ve ilgi alanlarını bellek, mekân, kimlik, kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmaları, toplumsal hareketler ve iletişim, çevre ve ekoloji oluşturmaktadır. “Kimdir Bu Lazlar?” Laz Kimliği ve Sanal Mekânda Lazca (İletişim, 2020) kitabının yazarı; Aramızda Kalmasın: Kır Kente ve Ötesinde Toplumsal Cinsiyet kitabının editörü; Sırtında Sepeti Bafra’dan Hopa’ya Karadeniz’de Kadınlık Halleri (Phoenix, 2018) kitabının editörlerindendir (Emek Yıldırım ile birlikte). Yeni Medya Yeni Pratikler Yeni Olanaklar (Ed. Emel Baştürk Akca, Umuttepe Yayınları, 2014), Değişen Karadeniz’i Anlamak (Der. Deniz Yıldırım ve Evren Haspolat, Phoenix, 2016); Mühürlü Kapı: Türkiye Ermenistan Sınırının Geleceği Konferans Tebliğleri (Ed. Altuğ Yılmaz, Hrant Dink Vakfı Yayınları, 2016) kitaplarına katkı sağlamıştır. Bu aralar yoğunlukla Doğu Karadeniz yerelinin gündelik hayatı ile ilgilenmektedir.