Pembe Hayat
Facebook
Twitter
WhatsApp

Türkiye’nin ilk trans hakları derneği olan Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği, 30
Haziran 2006 tarihinde Ankara’da kurulmuştur. Dernek, hayatın her alanında ayrımcılığın her
türlüsüne, nefret söylemi, nefret suçu, homofobi ve transfobiye karşı mücadele edebilmesi
yönünde yardımcı olacak kültür, sanat, faaliyetlerini ve buna benzer diğer faaliyetleri bilfiil
yürütmektedir. Pembe Hayat, hukuk, sosyal hizmet ve psikolojik danışmanlıkları ile birlikte
gerçekleştirdiği savunuculuk faaliyetlerinin yanı sıra 2011 yılından bu yana da Türkiye’nin tek
LGBTİ+ film festivali olan Pembe Hayat KuirFest’i gerçekleştirmektedir.