Pınar Yıldız
Facebook
Twitter
WhatsApp
Pınar Yıldız

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 2008 yılında “Yeşim Ustaoğlu Sinemasında Kimlik” adlı yüksek lisans tezini 2016 yılında “Hatırlamanın ve Unutmanın İmgeleri” adlı doktora tezini tamamladı. 2009-2017 yılları arasında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. “Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı bildiriyi imzalaması nedeniyle 686 sayılı KHK ile üniversiteden ihraç edildi. 2019 yılında Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Araştırmaları Merkezi’nde doktora sonrası araştırmacı olarak “Toplumsal Cinsiyetlendirilmiş Hafıza: Mülteci Kadınların Göç Anlatıları” adlı çalışmasını tamamladı. 2020 Ocak-Haziran tarihleri arasında Fransız Anadolu Araştırma Enstitüsü’nde “Yas ve Melankoli: Duygular Kollektif Hafızayı Nasıl İnşa Eder” adlı çalışmasıyla misafir araştırmacı olarak yer aldı. Bağımsız araştırmacı olarak, film çalışmaları, toplumsal cinsiyet, bellek, göç ve duygular sosyolojisi üzerine çalışmalarını sürdürmektedir.