Post yapısalcı Feminist Söylem Çözümlemesi – Meral Camcı

Meral Camcı, söylem çözümlemesi yaklaşımlarına tarihsel ve kuramsal bir giriş yaparak temel kavramları, çalışmaları ve tartışmaları ele alıyor.