Proje Ekibi

Nur Betül Çelik – Proje Koordinatörü

Ankara’da doğdu ve yetişti. 1978’de Cebeci Kampüslü oldu, 1986 yılında asistan olarak girdiği Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinden Barış Akademisyeni olması nedeniyle 7 Şubat 2017 tarihli 686 no.lu KHK ile haksızca ihraç edilişine kadar da öyle kaldı. Yükseköğretim Kurulu bursuyla gittiği İngiltere Essex Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünden, 1996 yılında, “Kemalist Hegemony: From Its Constitution to Its Dissolution” başlıklı teziyle doktora derecesini aldı. Kemalizm, hegemonya, söylem kuramları, politik ontoloji alanlarında makaleleri, İdeolojinin Soykütüğü I: Marx ve İdeoloji başlıklı bir kitabı var. Ayrıca Ernesto Laclau’nun Popülist Akıl Üzerine başlıklı kitabını çevirdi. Metodoloji, bilim felsefesi, post-yapısalcılık, ideoloji kuramları, söylem kuramları, siyasal düşünce alanlarında çok sayıda ders verdi. İhraç sonrasında ADA (Ankara Dayanışma Akademisi) Kitaplığı bünyesinde iki arkadaşıyla birlikte Türkiye Siyasetinde Popülizmin İzini Sürmek başlıklı bir kitap çalışmasının yanı sıra ideoloji kavramının soykütüğünü tamamlayarak yayınlamak üzere hazırlıklarını sürdürüyor. Aynı zamanda, Avrupa Birliği tarafından desteklenen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dayanışma Ağı projesinin araştırma ayağının yürütücüsü olan ekibin de bir parçası olarak çalıştı. Uzaktan Öğrenim Programı Koordinatörlüğünden sonra Proje Koordinatörü olarak görev almaya başladı.

Merve Fidan – Proje Asistanı

İstanbul’da doğup büyüdü. 2012 yılında Yeditepe Üniversitesi Psikoloji bölümünden, 2013 yılında ise aynı üniversitenin Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. 2016 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Psikoloji bölümünden “Vicdani Redde Yönelik Tutumlar, Sosyal Baskınlık Yönelimi, Erkeklik İdeolojisi ve İnsan Hakları Arasındaki İlişkiler” başlıklı teziyle yüksek lisans derecesini aldı. 2016 yılında ODTÜ Psikoloji bölümünde başladığı doktora eğitimini 2022 yılında tamamlayarak “A Social Psychological Examination of Actions Concerning Poverty” başlıklı teziyle doktora derecesini aldı. 2014-2017 yılları arasında, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Psikoloji bölümünde araştırma görevlisi olarak çalıştı. ADA Eğitim Kooperatifi üyesi. ADA Eğitim Kooperatifi’nin çeşitli projelerinde proje asistanı ve proje koordinatörü olarak görev aldı. Bağımsız araştırmacı olarak insan hakları, yoksulluk, ideoloji ve toplumsal hareketler üzerine çalışmakta.

Evun Sevgi Okumuş – Uzaktan Öğrenim Programı Asistanı

2011 yılında Ankara Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden mezun oldu. Yine aynı bölümden 2014 yılında “Türkiye’de Prehistorik Dönem İnsan Betimlemeleri” başlıklı teziyle yüksek lisans derecesini aldı. Yüksek lisansını tamamladıktan sonra 2015 yılından bugüne “Paleolitik Beslenme Stratejileri ve Türkiye Görünümleri” başlıklı tezi ile halen meşgul olmaktadır. 2006-2008 arasında Medico Teknik Ltd. Şti- Halklar İlişkiler, 2000-2004 arasında Kutman Wine Club’da “Butik Ürün Tanıtımı”, 2004-2006 arasında Turasan Wine Club’da “Butik Ürün Tanıtımı”, 1992-1994 arasında Adana Tını Art House-Tını Art Dergisinde “Dergi Editörü” pozisyonlarında çalışmıştır. Araştırma ve ilgi alanları; Cinsiyet Çalışmaları, Emek çalışmaları, Feminist Özne Kimdir (Değişen, Çatışan, Kesişen Feminizmler), Mobbing (feminist bakış açısıyla), Feminist Arkeoloji / Antropoloji. Meslek ilgi alanları; Antik DNA Çalışmaları, Paleolitik Beslenme, Paleolitik Beslenme Diş/Kemik Analizi, Evrim, Arkeolojik Varlıkların ve Kültürel Mirasın Korunması.