Proje Hakkında

“Dayanışma Akademileri Ağı Aracılığıyla Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Geliştirme” projesi S.S. ADA Eğitim Kooperatifi (Ankara Dayanışma Akademisi) ile BİRARADA Bilim, Sanat, Eğitim, Araştırma ve Dayanışma Derneği’nin işbirliğinde ve Avrupa Birliği finansal desteği ile yürütülmektedir.

KAOS-GL ve İHOP, projenin danışman örgütleridir.

Amaçlarımız: 

Sivil toplum örgütleri ile akademisyenlerin toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki bilgi birikimi, araştırma ve alan deneyimini paylaşmalarını kolaylaştıracak kanalları geliştirmek ve birlikte yürütülecek savunuculuk ve araştırma faaliyetlerinin çoğalmasına aracılık etmek üzere Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dayanışma Ağı’nı (AĞ-DA)  oluşturmak.

Ağın içinde yer alan sivil toplum örgütlerinin, Dayanışma Akademileri’nin ve akademisyenlerin politik atmosferin yarattığı engellerle baş edebilmek için birlikte çalışabilme deneyimlerini geliştirmelerine katkıda bulunmak.

Sivil toplum örgütleri ile akademisyenlerin toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki bilgi birikimi, araştırma ve alan deneyimini paylaşmalarını kolaylaştıracak kanalları geliştirmek.

Akademisyenlerin sivil toplum örgütlerinin alanda biriktirdiği deneyim ve bilgiyle bağının yeniden kurulmasına; kadın ve LGBTİ+ hakları alanlarında çalışan sivil toplum örgütlerinin akademik bilgiye erişimlerinin kolaylaştırılmasına; birlikte yürütülecek savunuculuk ve araştırma faaliyetlerinin çoğalmasına aracılık etmek.

Proje faaliyetleri: 

  • Ağın işleyiş ilkeleri çerçevesinde katılımcıların örgütsel ve kurumsal kapasitesini geliştirmeye yönelik atölye ve toplantılar;
  • Ağ üyelerinin olası baskı ve engellemelerle baş edebilmelerini kolaylaştırmak ve siyasi alana müdahale kanallarını geliştirmek için izleme, raporlama, politika analizi, hak savunuculuğu gibi alanlarda kapasite geliştirmeye yönelik atölye ve toplantılar;
  • OHAL ve sonrasında yaşanan gelişmelerin toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan akademisyenler ile sivil toplum örgütleri üzerindeki etkisini ortaya koyan ve ortak eylem stratejileri oluşturarak politik atmosferin yarattığı engellemelerle baş etme yollarını tespit etmeyi hedefleyen saha araştırması;
  • Sivil toplum örgütlerinin ve genç akademisyenlerin ihtiyaçlarına uygun olarak tespit edilen konu ve içeriklerde düzenlenecek online seminerler;
  • Ağdaki akademisyenler ve sivil toplum örgütleri arasında güçlü bir iş birliği zemininin oluşmasını destekleyen faaliyetler: Araştırma, bilgi ve deneyim paylaşımı, ortak eylemsellik alanlarının inşasını teşvik etmeye yönelik destekler.

Proje, 2020-2024 tarihleri arasında gerçekleşecek olup, 405 bin avro bütçeye sahiptir.

Başa dön tuşu