Üye Kurumlar

Roman Hafıza Çalışmaları (Romani Godi) Derneği

 

Romani Godi, Romanes’te “Roman Aklı” anlamına gelmektedir.

Romani Godi, Romanların eşitsizlik, ayrımcılık, hak ihlalleri, Roman dilinin ve kültürünün yaşadığı yok olma tehlikesini dert eden bir grup genç aktivistin ‘Opre Roma’ sloganı ile 2022 yılı başında çıktıkları bir yolculuktur. Romani Godi; Romanların dillerini, tarihlerini, kültürlerini, Romanların yaşadığı eşitsizlikleri ve maruz kaldıkları her türlü tarihsel eylemleri; bir bütün olarak toplumsal hafıza olarak kabul eder.

Romani Godi, Romanların toplumsal hafızasının güçlendirilmesi ve eşitsizliğin ortadan kaldırılması için hak temelli çözümler üretilmesi amacıyla izleme, araştırma ve raporlama çalışmaları yürütmektedir. Bir inisiyatif olarak yola çıkan Romani Godi, sonraki süreçte Roman Hafıza Çalışmaları Derneği (Romani Godi) adıyla tüzel kişiliğe dönüşmüştür.

Romani Godi olarak; Romanların dillerini, tarihlerini, kültürlerini veya Romanlara karşı her türlü eylemleri; bir bütün olarak hafıza kabul ederiz. Toplumsal bir hafızanın, daha yaşanabilir bir dünya için önemli bir gereksinim olduğuna inanıyoruz. Sürdürülebilir politikalar ve kalıcı çözümler için sorunları yaşayan kişilerin bakış açısına sahip olunması ve şartların iyi değerlendirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Bu nedenle Romani Godi olarak yolculuğumuza başladık.

Başladığımız bu yolculukta zamanla bizlere eşlik edecek bir çok yeni arkadaşlar olacağına inandığımız gibi, Romanların durumlarının iyileştirmelerini kendine dert edinen herkese de yolculuklarında yol arkadaşlığı etmeye her zaman hazır olacağız.

Romani Godi’nin vizyonu, Romanların, Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki durumunu ve Romanlar hakkında yapılan çalışmaları araştırıp; bir hafıza oluşturarak var olan durumun iyileştirilmesi için mücadele etmek.

Romani Godi’nin misyonu, Türkiye’deki ve Avrupa’daki Romanların durumlarının iyileştirilmesi için: Romanlar için söylenmiş her sözü, yazılmış her satırı bularak görünür kılmak; Romanlara dair bilgilere ihtiyacı olan herkese doğru ve güvenilir bir kaynak oluşturmak ve Romanlar için çalışma yapmak isteyen herkese yol arkadaşlığı etmek.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu