AĞ-DA Eren Deniz Tol Araştırma ve Savunuculuk Programı Destek Dönemi:
3. Dönem

Proje Ekibi
Gökçe Akgöl
Özgün Özder

AĞ-DA Eren Deniz Tol Araştırma ve Savunuculuk Programı’nın 3. döneminde desteklenen Sanatta Pandemi Sonrası Ötekiler ve Ötekilerin Temsili savunuculuk projesinin içeriklerine buradan ulaşabilirsiniz.