Şehnaz Kıymaz Bahçeci
Facebook
Twitter
WhatsApp
Şehnaz Kıymaz Bahçeci

Şehnaz Kıymaz Bahçeci lisans eğitimini Swarthmore College’da, yüksek lisans eğitimini ise Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı’nda Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde tamamlamıştır. 2004 yılından bu yana, çeşitli kademelerde, Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği ve diğer birçok diğer sivil toplum kuruluşu ile çalışmalar yapmaktadır. 2016 – 2018 yılları arasında Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği’nin yönetim kurulu başkanlığını da yapan Kıymaz Bahçeci, derneğe ulusal ve uluslararası savunuculuk alanlarında danışmanlık yapmaya devam etmektedir. Kıymaz Bahçeci ayrıca 2014 – 2018 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesinde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmış, 12 dönem boyunca 3000e yakın öğrenciye uzaktan öğretim ile tamamen dijital ortamdaki “Günlük Hayatta Toplumsal Cinsiyet” dersini vermiştir. Özellikle uluslararası mekanizmalar, kadın hakları üzerine uluslararası sözleşmeler ve uluslararası ve ulusal savunuculuk faaliyetleri üzerine yoğunlaşan Kıymaz Bahçeci, son dönemde Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları süreçlerinde aktif rol almış, Türkiye’nin SKA altındaki 1. (2016) ve 2. (2019) gönüllü gözden geçirme süreçleri için sivil toplum alternatif raporlarını yazmış, BM nezdinde süreçlerin savunuculuğunu yapmıştır. Kıymaz Bahçeci İstanbul Sözleşmesi Türkiye İzleme Platformu ve Pekin+25 Kadın Platformu’nun kurucuları arasındadır. BM Kadın Birimi Avrupa ve Orta Asya Sivil Toplum Danışma Grubu üyesi olan Şehnaz, 2020 Nisan ayından bu yana BM Sürdürülebilir Kalkınma süreçlerinin resmi paydaşlarından olan Women’s Major Group’un koordinatörlüğünü yürütmektedir.