Seminerler

ASİ – Dördüncü Dönem Çevrimiçi Seminerleri Kayıt Duyurusu
ASİ – Akademi & Sivil Toplum: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Katkı Çevrimiçi Seminerlerinin dördüncü dönemi 15 Mart 2023’de başlıyor.

KAYITLAR:

  • Seminerler, toplumsal cinsiyet alanında faaliyet gösteren STÖ’lerin üye ve gönüllülerine açıktır. Ancak kontenjan sınırı nedeniyle kayıtlarda ağ üyelerimize öncelik tanınacaktır.
  • Çevrimiçi seminerlerimize linkten ulaşabilirsiniz https://ag-da.org/form/view.php?id=14458 formu doldurarak kayıt başvurusu oluşturabilirsiniz.

DÖRDÜNCÜ DÖNEM SEMİNERLERİMİZ
Her biri dört çevrimiçi canlı oturum ile gerçekleşecek dördüncü dönem seminerlerimizle ilgili özet bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz:

Dünyanın Kıyısında “Başka” Dünyalar: Sesler, Sessizlikler, Sırlar, Rüyalar

Meral Akbaş, Özge Kelekçi

15 Mart – 5 Nisan 2023 Çarşamba Saat: 19:00 – 21:00

Anne Carson Sesin Cinsiyeti başlıklı metninde şöyle der: “Çıkardığımız her ses otobiyografik bir parçadırİçten bir parça dışarıya yansıtılır”. Biz, biraz da bu alıntıyı takip ederek, seslerle, sessizliklerle, sırlarla, rüyalarla ilerleyeceğimiz bu seminerde, “çok-görünür”ün, sürekli altı çizilenin, hep konuşulanın kıyısında dolaşarak alıkonulan, yasaklanan, engellenen, görmezden gelinen, kıymetsizleştirilen dili her haliyle, farklı biçimleriyle, sesi, çığlığı, sözü ve bununla beraber sessizlik haliyle de ses/çığlık/söz üreten deneyimleri sesin/dilin cinsiyeti kavramı çerçevesinde ve gündelik haberleri, edebi metinleri, (oto)biyografileri, görsel metinleri içerecek biçimde vakalar üzerinden tartışmak niyetindeyiz. Buluşmak ve “… toprak kabuğunun üzerine düşen yıldız ışığının sesi”ni beraber duyabilmek dileğiyle…

Epistemolojiden Feminist Metodolojiye: Toplumsal Cinsiyet Duyarlılığı

Deniz Parlak&Ece Öztan&Özlem Şendeniz

11-19-25  Nisan – 2 Mayıs 2023 Salı, 19.00 – 21.00

Toplumsal cinsiyeti de içeren güç ilişkileri içinde yer aldığımız tüm bağlamlarda iş başındadır. Araştırma, inceleme yapmak istediğimiz sahada; burada kurduğumuz tüm ilişkilerde, sorunları tanımlama, çerçeveleme süreçlerimizde; kavramları kullandığımız, tanımlamalar yaptığımız anda, yöntemlerimizde toplumsal cinsiyetlenmiş güç ilişkilerini hesaba katmak gerekmektedir. Toplumsal cinsiyete duyarlı bilgi üretmek, bilginin tüm üretim süreçlerinde, sonuçları paylaşırken, üretilen bilgiyi yayarken bu güç ilişkilerini dikkate alan sorgulamaları yapmayı gerektiriyor. Bu da aslında toplumsal cinsiyet duyarlı bir optikle meselelere yaklaşmak ile ilgili bir yaklaşım ve beceri setinin edinilmesi sürecini içeriyor. Bu seminer; politika yapıcılar, araştırmacılar, aktivistler için toplumsal cinsiyet duyarlı bir optiğin etkin kılınması için ihtiyaç duyduğumuz beceri setlerini geliştirmeyi hedefliyor. Toplumsal cinsiyete kesişimsel bir yaklaşımla, bizi kompleks güç ilişkilerini hesaba katan nüanslı soruları sormaya teşvik ediyor. Seminer, farklı alanlarda çalışan üç araştırmacı ve aktivistin saha deneyimleri ile kurguladığı 4 tematik oturumdan oluşuyor. Seminer, farklı bilim ve sanat alanlarından toplumsal cinsiyeti güçlendirici bir perspektif olarak üretim/deneyim süreçlerine entegre etmek isteyen tüm katılımcılara hitap edecek şekilde tasarlandı. Katılımınız ve katkılarınızı merakla bekliyoruz…

Mekân ve Cinsiyet

Ayten Alkan

28 Nisan 2023, 19:00-20:30 – Tanışma Toplantısı ve Seminere Giriş

3-24 Mayıs 2023, 19:00-21:00 – Seminer Buluşmaları

Cinsiyet tanımlarıyla ilişkilerinin zaman ve mekân içinde değiştiği iddiası, bu tanım ve ilişkilerin “yer”le yakından bağlantılı olduğunu da görmeyi gerektirir. Cinsiyet rolleriyle erkeklik ve kadınlık tanımlarının toplumsal (yeniden)yapılandırılması sürecinde mekânsal ayrışmalar ve mekânla ilişkiler kritik önemdedir. Cinsiyet ilişkilerinin (yeniden)yapılandırılmasının niteliği, sosyo-mekânsal yapının değişken doğasını hem yansıtır hem de etkiler. Seminerin amacı; bu temel saptamadan yola çıkarak, mekânın ve mekânsal süreçlerin cinsiyet ilişkilerini bütünleştirecek biçimde yeniden tanımlanması, analitik, kuramsal ve açıklayıcı alanın yanı sıra gündelik deneyimlerimizin de bu bakışla gözden geçirilmesidir.

ASİ – Üçüncü Dönem Çevrimiçi Seminerleri Kayıt Duyurusu
ASİ – Akademi & Sivil Toplum: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Katkı Çevrimiçi Seminerlerinin üçüncü dönemi 15 Kasım 2022’de başlıyor.

ASİ – Üçüncü Dönem Çevrimiçi Seminerleri Kayıt Duyurusu
ASİ – Akademi & Sivil Toplum: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Katkı Çevrimiçi Seminerlerinin üçüncü dönemi 15 Kasım 2022’de başlıyor.

KAYITLAR:

  • Seminerler, toplumsal cinsiyet alanında faaliyet gösteren STÖ’lerin üye ve gönüllülerine açıktır. Ancak kontenjan sınırı nedeniyle kayıtlarda ağ üyelerimize öncelik tanınacaktır.
  • Çevrimiçi seminerlerimize linkten ulaşabilirsiniz https://ag-da.org/form/view.php?id=14311 formu doldurarak kayıt başvurusu oluşturabilirsiniz.

ÜÇÜNCÜ DÖNEM SEMİNERLERİMİZ
Her biri dört çevrimiçi canlı oturum ile gerçekleşecek üçüncü dönem seminerlerimizle ilgili özet bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz:

Feminist Mücadele ve Psikolojik Sağlık
Aslı Aydemir, Hilal Eyüpoğlu
26 Kasım, 16 Aralık, Saat: 19.30- 21.00

Seminerde feminizmin psikoloji bilimine etkilerinden başlayarak feminist psikolojinin kadınlara, feministlere ve feminist mücadeleye katkılarını, erkek şiddeti ve travmaya maruz kalmış kadınların şiddet karşısında verdikleri tepkilerin psikolojik karşılığını ve bu kadınları psikolojik olarak güçlendirmenin olanak ve yollarını, son olarak da feminist aktivistlerin psikolojik sağlığı ve iyilik hallerinin (well-being) güçlenmesi/ güçlendirilmesi için olanak ve yollarla birlikte feminist mücadelenin psikolojik sağlığa etkilerini tartışılacaktır.

Toplumsal Cinsiyet Odaklı İletişim ve Medya
Hatice Çoban Keneş, Sevcan Tiftik, Uğur Çiftçi
12 Aralık- 22 Aralık  Saat: 19.00- 20.30

Seminer, toplumsal cinsiyet odaklı bir medya ve iletişimin nasıl olabileceğine odaklanıyor. Seminer süresince cinsiyetçiliğin, homofobinin, erilliğin ve genel olarak dışlayıcılığın dilde ve söylemde kurulma biçimlerini inceleyeceğiz. Geleneksel ve yeni medyada, edebiyatta, popüler kültür ürünlerinde ve gündelik dilde yerleşmiş ayrımcılığa, cinsiyetçiliğe, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yol açan dilsel ve söylemsel stratejileri örnekler üzerinden analiz edeceğiz. Ayrıca toplumsal cinsiyet perspektifine sahip dilin ve söylemin eşitlikçi kullanımlarını içeren çeşitli mecralardan alınan iyi örnekler üzerine çalışmalar yapacağız. Böylece hak odaklı, toplumsal cinsiyet eşitliğine dayanan iletişimin eşitlik açısından olması gereken özelliklerini de kapsamış olmayı hedefliyoruz.

Toplumsal Cinsiyet Odaklı Eleştirel Barış
Ferda Fahrioğlu Akın, Gülcan Ergün
10 Ocak-31 Ocak  Saat: 19.00-21.00

Seminerde eleştirel barış çalışmaları alanı toplumsal cinsiyet perspektifi ile tartışılacaktır. Toplumsal cinsiyet perspektifli eleştirel barış çalışmaları hem teorik olarak hem de dünyadan ve Türkiye’den örnekler ele alınarak incelenecektir. Çatışma kadar barış ve çatışma çözümünün de cinsiyetlendirilmiş olduğu görülmektedir. Bu seminerde eleştirel barış çalışmaları alanının toplumsal cinsiyet perspektifi ile ele alınması, çatışma çözümü ve müzakere süreçlerinde yer alan aktörler içinde kadın ve LGBTİ+ gruplarının rolleri ve etkinlikleri detaylı olarak tartışılacaktır.