Topluluk Sözleşmemiz

AĞ-DA, toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan sivil toplum örgütleri ve akademisyenlerin oluşturduğu bir ağdır.

Ağa üye olmak isteyenler, en az  iki üyenin öneri ve/veya referansı ile kabul edilir.

Ağa yeni üye olan kişi ve örgütler ağın iletişim gruplarında duyurulur. Bu kişi ya da örgütün üyelik  durumuna, duyuru tarihinden itibaren  1 ay içinde itiraz edilebilir. Bu durumda üyeliğin yeniden değerlendirilmesi için süreç başlatılır.

Ağa üye olmak isteyen örgütler ve akademisyenler, üyelik formunu doldurarak ağın ilkelerine uymayı ve topluluk sözleşmesini kabul etmiş olurlar.

 • Ağa üye örgütler, iletişim gruplarına ve ağ etkinliklerine katılmak üzere üyelik formunda bildirilen temsilci veya temsilciler dışında bir kişinin görevlendirilmesi durumunda, bu değişikliği moderatörlere en fazla 15 gün içinde bildirmekle yükümlüdürler.
 • AĞ-DA faaliyette bulunduğu her alanı üyeleri için güvenli kılmayı hedeflemektedir. Üyeler, AĞ-DA’nın ilkeleri doğrultusunda davranmak ve ağa üye örgütlerin, temsilcilerinin ve akademisyenlerin güvenliğini ve mahremiyetini tehlikeye sokabilecek herhangi bir eylemden kaçınmakla yükümlüdür.
 • AĞ-DA’nın ilkelerinin, ağın ve üyelerinin güvenliğinin veya mahremiyetinin ihlali durumunda bu ihlale neden olan kişinin(kişilerin) -politika belgeleriyle belirlenmiş süreç işletilerek- AĞ-DA üyeliği sonlandırılabilir.
 • AĞ-DA’nın ortak iletişim platformu bir e-posta listesidir. Bu liste, AĞ-DA’nın topluluk sözleşmesini onaylayan bütün üyelerine açıktır.
 • Ağ içinde yürütülen işler ve etkinliklerle bağlantılı olarak üyelerin tamamının ya da bir kısmının dahil olduğu whatsapp grupları ve kapalı facebook grupları oluşturulabilir.
 • E-posta listesine yazılan iletiler, ön inceleme veya onay sürecinden geçmeden doğrudan yayınlanır. AĞ-DA’ya üye olan, e-posta grubuna ve diğer gruplarına eklenen herkes yazışmaları görebilir ve gruba doğrudan yazabilir. Bu sebeple iletişim gruplarında aşağıda belirtilen çerçeveye özenle uyulması büyük önem taşır.

AĞ-DA İLETİŞİM KURALLARI

 • AĞ-DA e-posta grubu ve diğer iletişim grupları, kadın hakları ve LGBTİ+ hakları alanındaki akademisyenlerin, sivil toplum örgütlerinin, aktivistlerin güvenli bir alanda bir araya gelmesine ve haberleşmesine aracılık eder. Cinsiyetçi, kadın düşmanı, homofobik, transfobik, bifobik, yaşçı, sağlamcı, ırkçı, göçmen karşıtı, türcü, sınıfçı her türlü ayrımcılık ifadesi, incitici, damgalayıcı, küçük düşürücü, dışlayıcı söz ve paylaşımlar kabul edilmez.
 • AĞ-DA e-posta grubunda veya diğer iletişim gruplarında AĞ-DA’nın ilkelerine aykırı iletiler gönderildiğinde moderatörler, iletiyi gönderen kişiyi iletişime geçerek uyarırlar. Kişiler bu uyarıları dikkate almaz ve kurallara aykırı iletiler göndermeye devam ederse moderatörler açık uyarılar yapabilir ve ihlaller devam ederse kişinin liste/grup üyeliğini geçici bir süre için askıya alabilir. Grup üyeliğinin askıya alınmasını  takiben ilgili kişi veya örgütün AĞ-DA üyeliğinin yeniden değerlendirilmesi için öngörülen süreçler işletilir.
 • Bir kişi ya da örgütün AĞ-DA üyeliğinin yeniden değerlendirilmesi süreci moderasyon ekibi doğrudan inisiyatif almasıyla ya da ağa üye kişi veya örgütlerin başvurusu ile başlatılabilir.
 • AĞ-DA grupları içinde paylaşılan herhangi bir bilgi ya da ileti, göndericinin paylaşılması yönünde açık bir talebi yoksa ve/veya göndericiden paylaşım için izin alınmadıysa, grup dışındaki herhangi bir kişi ya da örgüt ile paylaşılamaz. AĞ-DA’ya üye örgütlerin temsilcileri, grup içindeki yazışmalar ve duyurular hakkında temsil ettikleri örgütlere bilgi verebilirler, ancak AĞ üyeleri göndericilerin yazmış oldukları iletileri -aksi talep edilmedikçe ve/veya izin alınmadıkça- doğrudan paylaşamaz, ekran görüntüsü alarak veya başka yolla iletemezler. Grup içindeki yazışmaların göndericilerin talebi dışında ve izin alınmaksızın AĞ dışındaki kişi veya örgütlerle paylaşıldığının tespit edilmesi durumunda -politika belgeleriyle belirlenmiş süreç işletilerek-AĞ-DA üyeliği sonlandırılır.
 • AĞ-DA’nın çevrimiçi ve yüz yüze etkinliklerinde katılımcıların ve moderatörlerin izni ve onayı olmadan görüntü ve ses kaydı alınamaz, paylaşılamaz.

E-posta, whatsapp ve kapalı facebook grupları aşağıdaki amaçlar için kullanılır:

 • Moderatörlerin bilgilendirme iletileri
 • AĞ-DA’nın yapısal etkinliklerine yönelik bilgilendirme, duyuru ve koordinasyon iletileri
 • AĞ-DA’nın amaçları ve çalışma alanlarıyla ilgili etkinliklerle (buluşmalar, toplantılar, çalıştaylar, kampanyalar) ilgili katılım veya eylem çağrısı içeren iletiler
 • AĞ-DA’ya üye örgütlerin ve akademisyenlerin yayınları, kampanyaları, çağrıları ve diğer etkinliklerine dair duyurular
 • AĞ-DA’ya üye örgüt ve akademisyenlerin işbirliği, uzman desteği, danışmanlık vb. talepleri
 • AĞ-DA’ya üye örgüt ve akademisyenlerin dayanışma talepleri
  Toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesini güçlendirmeye dair görüş, deneyim paylaşımı, politika geliştirme önerileri ve tartışmalar
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki güncel haber ve bilgiler
 • AĞ-DA’nın işleyişi ve etkinliklerine dair öneri, değerlendirme ve eleştiriler.