Toplumsal Cinsiyet Araştırmalarında Nicel Veri Toplama Teknikleri 1 – Melek Göregenli

Melek Göregenli, niteliksel ve niceliksel yöntemlerin farklarını tartışarak, niceliksel yöntemin aşamalarını ve kullanılan teknikleri ele alıyor.