Toplumsal Cinsiyet Araştırmalarında Nicel Veri Toplama Teknikleri 1 – Melek Göregenli
Facebook
Twitter
WhatsApp
Melek Göregenli, niteliksel ve niceliksel yöntemlerin farklarını tartışarak, niceliksel yöntemin aşamalarını ve kullanılan teknikleri ele alıyor.