Toplumsal Cinsiyet Çalışmalarının Epistemolojik Temelleri ve Kuramsal Ayrışmalar – Eser Köker
Facebook
Twitter
WhatsApp
Eser Köker, farklı kuram ve metodolojilerin karşılaşma, birbirini etkileme biçimleri ile feminist hareketlerin politik yönelimleri arasındaki bağlantıları tarihsel ve toplumsal bağlamı içerisinde ele alıyor