Toplumsal Cinsiyet Çalışmalarının Epistemolojik Temelleri ve Kuramsal Ayrışmalar – Eser Köker
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Eser Köker, farklı kuram ve metodolojilerin karşılaşma, birbirini etkileme biçimleri ile feminist hareketlerin politik yönelimleri arasındaki bağlantıları tarihsel ve toplumsal bağlamı içerisinde ele alıyor
Skip to content