OHAL Sonrasında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Mücadelesi ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları

OHAL Sonrasında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Mücadelesi

Bu rapora konu olan araştırma , Mayıs 2020-Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın başlıca hedefi, özelde OHAL’in, genelde ise AKP otoriterizminin toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında hak savunuculuğu yapan sivil toplum örgütlerinin mücadelesi açısından yarattığı tahribatın boyutlarını sergilemek ve bu alanlarda akademinin hem mücadelenin bir tarafı hem de alanın bilgisinin inşası açısından nasıl işlevsiz bırakıldığını ortaya koymaktır. Amaç, tahribatın sınırlarını görünür kılarak toplumsal cinsiyet alanının akademik yeniden inşası ve eşitlik ve hak mücadelesinin güçlendirilmesi için proje kapsamında kurulmuş olan AĞ-DA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dayanışma Ağına veri sağlamaktır. Elde edilen bulgular çerçevesinde, AĞ-DA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dayanışma Ağının paydaşlarının toplumsal cinsiyet eşitliği alanında bilgi ve deneyim paylaşımı konusunda ihtiyaç olarak tanımladıkları konularda ağdan bekledikleri katkının niteliği de görünür hale gelmiştir. Araştırmanın sonuçlarının, dayanışma ağının faaliyetlerinin daha açık hedeflerle örgütlenebilmesine, ağ paydaşlarının kapasitelerinin arttırılması, 8 dayanışmanın daha güçlü biçimde örülebilmesi, ortak projelerin sayısının arttırılması ve niteliklerinin iyileştirilmesi için düzenlenecek her tür faaliyetin çerçevesinin daha açık seçik çizilebilmesine katkı sağlaması beklenmektedir. Raporu indirmek için bağlantıya tıklayabilirsiniz. 

Başa dön tuşu