Toplumsal Cinsiyet Odaklı Eleştirel Barış / Ferda Fahrioğlu Akın-Gülcan Ergün
Facebook
Twitter
WhatsApp

Toplumsal Cinsiyet Odaklı Eleştirel Barış
Ferda Fahrioğlu Akın-Gülcan Ergün
3 Ocak-24 Ocak Saat: 19.00-21.00

Seminerde eleştirel barış çalışmaları alanı toplumsal cinsiyet perspektifi ile tartışılacaktır. Toplumsal cinsiyet perspektifli eleştirel barış çalışmaları hem teorik olarak hem de dünyadan ve Türkiye’den örnekler ele alınarak incelenecektir. Çatışmanın kendisi cinsiyetlendirilmiş olduğu için barış ve çatışma çözümünün de cinsiyetlendirilmiş olduğunu ve çözümde etkili aktörlerin erkeklerden oluşturulmaya çalışıldığı görülmektedir. Bu seminerde eleştirel barış çalışmaları alanının toplumsal cinsiyet perspektifi ile ele alınması, çatışma çözümü ve müzakere süreçlerinde yer alan aktörler içinde kadın ve LGBTİ+ gruplarının rolleri ve etkinlikleri detaylı olarak tartışılacaktır.