Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset: Feminist Bellek’te Feminist Politika
Facebook
Twitter
WhatsApp

AĞ-DA Eren Deniz Tol Araştırma ve Savunuculuk Programı Destek Dönemi:
3. Dönem

Proje Yürütücüsü
Zehra Akçay

AĞ-DA Eren Deniz Tol Araştırma ve Savunuculuk Programı’nın 3. döneminde desteklenen Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset: Feminist Bellek’te Feminist Politika savunuculuk projesinin içeriklerine buradan ulaşabilirsiniz.