Deniz Yıldızı Kadın Dayanışma Derneği
Derneğimiz ekolojiyle feminizmin ortak paydasında çalışmalar yapmak üzere kendilerine yeşil feminist diyen kadınlar tarafından 2.11. 2018 yılında kuruldu. Çalışma alanlarımız; 1- Şiddete uğrayan kadınlara danışmanlık, yasal destek . 2- Tüketimi azaltmak ve ekolojik ayak izimizi küçültmek amacıyla "Kendi söküğünü kendin dik" dikiş atölyesi.. 3- Köylerde kadınlara yönelik doğa, kadın ve köylü hakları söyleşileriyle birlikte doğal ilaçlama ile doğal tarım eğitimi vermek. Kadınların sosyal ve ekonomik kalkınmasına destek olmak için hem kooperatifleşmelerine destek olmak, hem de ürünlerinin pazarlanmasında yerel gıda topluluklarıyla ilişkilendirmek. 4- İklim ve Kadın söyleşileri