Gülsüm Depeli
Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğretim üyesi. Göç çalışmaları, Görsel Kültür, Kültürlerarası İletişim alanlarında çeşitli dergi ve kitaplarda makaleleri var.