Merve Diltemiz Mol
Doktora Öğrencisi, bağımsız araştırmacı