Veri Çözümlemede İstatistiksel Araçlar – Mustafa Kemal Coşkun
Facebook
Twitter
WhatsApp
Mustafa Kemal Coşkun, SPSS paket program ile veri girişi ve veri analizi konularını anlatıyor.