Veri Çözümlemede İstatistiksel Araçlar – Mustafa Kemal Coşkun

Mustafa Kemal Coşkun, SPSS paket program ile veri girişi ve veri analizi konularını anlatıyor.